Karin Geschiere

Karin Geschiere

Manager organisatieontwikkeling Lokalis

‘Zorgverleners moeten elkaar eenvoudig kunnen consulteren. Dit leidt tot maatwerk. Platform Expertise Jeugd zie ik als een onontbeerlijk digitaal middel om de eerste en tweede lijn met elkaar te verbinden; we willen namelijk af van de harde scheiding die daar vroeger tussen bestond.’

Lees meer >

Rob Hartings

Rob Hartings

Lid raad van bestuur Youké

“Het is een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem. Onze medewerkers krijgen via hun mail automatisch een melding als iemand op het platform een vraag over een casus heeft gesteld. Op een moment dat het hén uitkomt, kunnen ze eenvoudig via hun mail op de vraag reageren.”

Lees meer >

Liesbeth Swartjes

Liesbeth Swartjes

Orthopedagoog en teamhoofd START Youké

“Wijkteams, buurtteams en sociale teams in het werkveld versterken zich door de kennis die via het platform wordt opgebouwd. Gezinswerkers en andere medewerkers uit de wijkteams krijgen via het platform eenvoudig en snel advies vanuit meerdere disciplines op praktische vragen over cliënten die ze begeleiden. Adviezen waar ze mee verder kunnen.”

Lees meer >

Esther Alblas

Esther Alblas

Projectmanager Lokalis

“We hebben belangrijke stappen gezet met het platform. De ervaring leert dat gezinswerkers die een vraag stellen op het platform binnen 24 uur vanuit verschillende disciplines een reactie hebben.”

Lees meer >

Fenne Piekaar

Fenne Piekaar

Gezinswerker Lokalis

‘Het is ondoenlijk om bij een vraag mijn 200 collega’s in de 22 buurtteams te bellen. Via dit platform kan ik mijn vraag aan alle collega’s tegelijkertijd stellen.’

Lees meer >